">شرکت کبیر پانل در شهرک صنعتی نجف آباد1 | شرکت ماموت

وبلاگ

شهرک صنعتی نجف آباد ۱

شهرک صنعتی نجف آباد ۱

شهرک صنعتی نجف آباد ۱ شهرک صنعتی نجم آباد ۱ در استان اصفهان و شهرستان نجف آباد قرار دارد. مساحت کل این شهرک صنعتی ۸۱ هکتار است. این شهرک صنعتی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است. این شهرک صنعتی با ۸۱ هکتار مساحت خود دارای ۴۸ واحد صنعتی و ۲۹ طرح در حال ساخت وRead more about شهرک صنعتی نجف آباد ۱[…]