">ساندویچ سقفی | شرکت ماموت

وبلاگ

آموزش نصب ساندویچ پانل نحوه مونتاژ پانل

آموزش نصب ساندویچ پانل نحوه مونتاژ پانل

 نصب ساندویچ پانل و مراحلش: قبل از جا زدن “چفت کردن پانل های دیواری” موارد زیر مورد اهمیت است. برای حصول اطمینان از آببندی های لازمه در محل چفت شدن پانل ها قبل از چفت کردن پانل ها محل درز پانل ها با اسپری پلی یورتان پر شده است. و سپس پانل دیگر قبل ازRead more about آموزش نصب ساندویچ پانل نحوه مونتاژ پانل[…]