">انواع سوله | ساندویچ پانل سازان

وبلاگ

سوله

سوله

  سوله  سوله به سازه ای فلزی که دارای شیب تعیین شده بر اساس محاسبات خاص است. شیب این سازه براساس محاسبات فنی محاسبه می شود،سوله ها به صورت اشکال مختلفی طراحی و ساخته می شوند.   اجزا سوله • ستون • بادبند • استرات • سایه بان • رفتر (فریم) • پیچ و مهرهRead more about سوله[…]