قیمت ساندویچ پانل

شاید برای مردم سوال است که قیمت ساندویچ پانل چگونه تعیین می گردد و عوامل موثر بر تغییر قیمت‌ها چیست؟

در شرایط حال حاضر و با توجه به آلیاژ‌های مصرفی در تولید ساندویچ پانل می‌توان:

نبود پارامترهای اولیه برای تولید را یکی از علل اصلی تغییر قیمت ساندویچ پانل دانست.

همانطور که اطلاع دارید ساندویچ پنل از ۲ بخش متفاوت تشکیل شده است.

بخش اول دو لایه پوشش دهنده،که به طور معمول از آلیاژهای سخت تولید می‌شود .

و بخش هسته مرکزی ساندویچ پانل که نقش عایق بودن را ایفا می‌کند.

ساخت این بخش‌ها هر کدام دارای هزینه متفاوتی است .

که با توجه به شرایط واردات قیمت هر کدام از بخش‌های تولیدی متغییر است .

در پایین لیستی از انواع محصولات ساندویچ پانل برای شما تهیه شده است .

همچنین جهت اطلاع از قیمت دقیق و به روز ساندویچ پانل می‌توانید با شماره‌ زیر در تماس باشید.

۴۴۰۳۰۴۱۵-۰۲۱


لیست قیمت ساندويچ پانل هاي دیواری و ساندویچ پنل سقفی شیار دار به شرح ذيل ميباشد‌ :

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

۴ cm

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۴ cm

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

آلوزينگ / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۵ cm

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

آلوزينگ / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۶ cm

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۶ cm

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

آلوزينگ / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۸ cm

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

آلوزينگ / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۱۰ cm

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۱۰ cm

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

آلوزينگ / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۱۲٫۵ cm

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۱۲٫۵ cm

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

آلوزينگ / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۱۵ cm

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۵ cm پيچ مخفي

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm پيچ مخفي

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

آلوزينگ / ۰٫۵ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۴ cm

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

۴ cm

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

۵ cm

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

۵ cm

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

۶ cm

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

۶ cm

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

۸ cm

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

۸ cm

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

آلوزينگ / ۰٫۵ / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

۱۰ cm

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

گالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

قیمت ساندویچ پانل ها بر اساس نوع عایق به کار رفتهاست.

جنس و ضخامت ورق و مقدار مورد نیاز تعیین می گردد.

برای مشاوره در ارتباط با نوع پانل های مورد نیاز بنا به کاربرد پروژه با واحد فروش تماس بگیرید. ۴۴۰۳۰۴۱۵-۰۲۱

لیست قیمت ساندویچ پنل اتاق تمیز


لیست قیمت ساندويچ پانل هاي اتاق تمیز (Clean room) به شرح ذيل ميباشد‌ :

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

۴ cm

آلوزينگ / ۰٫۶ / صاف

آلوزينگ / ۰٫۶ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm

آلوزينگ / ۰٫۶ / صاف

آلوزينگ / ۰٫۶ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۶ cm

آلوزينگ / ۰٫۶ / صاف

آلوزينگ / ۰٫۶ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۴ cm

آلوزينگ / ۰٫۷ / صاف

آلوزينگ / ۰٫۷ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۴ cm

گالوانيزه / ۰٫۷ / صاف

گالوانيزه / ۰٫۷ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm

آلوزينگ / ۰٫۷ / صاف

آلوزينگ / ۰٫۷ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۵ cm

گالوانيزه / ۰٫۷ / صاف

گالوانيزه / ۰٫۷ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۶ cm

آلوزينگ / ۰٫۷ / صاف

آلوزينگ / ۰٫۷ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۶ cm

گالوانيزه / ۰٫۷ / صاف

گالوانيزه / ۰٫۷ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۸ cm

آلوزينگ / ۰٫۷ / صاف

آلوزينگ / ۰٫۷ / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۸ cm

گالوانيزه / ۰٫۷ / صاف

گالوانيزه / ۰٫۷ / صاف

ساندویچ پانل دیواری

قیمت ساندویچ پانل ها بر اساس نوع عایق به کار رفته، جنس و ضخامت ورق و مقدار مورد نیاز تعیین می گردد.

برای مشاوره در ارتباط با نوع پانل های مورد نیاز بنا به کاربرد پروژه با واحد فروش تماس بگیرید. ۴۴۰۳۰۴۱۵-۰۲۱

لیست قیمت پانل ساندویچی دورو نایلون

 


لیست قیمت ساندويچ پانل هاي دو رو نايلون به شرح ذيل ميباشد‌ :

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

۴ cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۶ cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۸ cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۱۰ cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پانل دیواری

۱۲٫۵ cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پنل سقفی

۱۵ cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پانل دیواری

قیمت ساندویچ پانل‌ها بر اساس نوع عایق به کار رفته، جنس و ضخامت ورق و مقدار مورد نیاز تعیین می گردد.

برای مشاوره در ارتباط با نوع پانل های مورد نیاز بنا به کاربرد پروژه با واحد فروش تماس بگیرید. ۴۴۰۳۰۴۱۴-۰۲۱

 

قیمت روز ساندویچ پانل ماموت:

به دلیل نوسانات بازار امکان ارائه قیمت روز ساندویچ پنل های ماموت وجود نخواهد داشت،جهت دریافت قیمت پانل با بخش پشتیبانی در تماس باشید.

قیمت هر متر مربع ساندویچ پانل:

قیمت پانل های موجود در بازار بر اساس متر مربع محاسبه خواهد شد و عوامل مختلفی در تعیین آن تاثیر گذار هستند.

از جمله این موارد میتوان به متراژ و مساحت پروژه و همچنین نوع پانلی که باید نصب شود اشاره کرد.

به عنوان مثال در صورتی که پروژه سردخانه باشد:

  • به دلیل تخصصی و همچنین تضمینی که ارائه میشود
  • قیمت پانل و همچنین اجرا و نصب بالاتر خواهد بود.

بزرگترین تولید کننده ساندویچ پانل :
  • مجتمع صنعتی ماموت برترین تولید کننده ساندویچ پانل

    شرکت ماموت برندی است که در سال 1370 و در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع شروع به کار کرد و در چند سال اخیر به عنوان بزرگ ترین شرکت در این حوزه مشغول فعالیت است.